Työssäoppimis­paikat

Työssäoppimis­paikkojen tilaaminen ja vahvistaminen Turun kaupungin hyvinvointi­toimialalta ja Varsinais-Suomen sairaanhoito­piiriltä Sekä hyvinvointitoimialalla että VSSHP:ssä opiskelijoita pyydetään hankkimaan VRK-kortti ennen työssäoppimisjakson alkua. VRK-korttien hankintaprosessiin liittyvän tiedonkulun turvaamiseksi työssäoppimispaikkojen tilaamiseen on Excel-pohja, jota voidaan käyttää koko työssäoppimispaikkojen tilaus-vahvistusprosessin ajan. Excel-pohja löytyy alla olevasta linkistä. Työssäoppimispaikan vahvistamisen jälkeen tai muutoksissa oppilaitoksen edustaja lähettää ao. Excel-taulukon opiskelijoiden nimillä organisaation […]

Tarjous­pyynnöt

Pyydämme aika ajoin tarjouspyyntöjä tuotteista ja laitteista yhteistyökumppaneidemme sekä omaa käyttöä varten. Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan virallisesti osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Julkaisemme tarjouspyynnöt myös tällä sivulla.   Avoimet tarjouspyynnöt:   Lokivalvontapalvelu Tämä tarjouspyyntö koskee automaattisen lokivalvonnan hankkimista Medbit Oy:n asiakasjärjestelmiin ja omiin järjestelmiin Medbitin toimintaalueella. Lokivalvontapalvelun tulee sisältää tuki- ja ylläpitopalvelut koko sopimusajalle. Lokivalvonnan tarjouspyyntö hankintailmoitukset.fi-sivulla. Hankinnan asiakirjat: Tarjouspyyntö, […]

Kumppanuus­forum 2017

Yhteistyökumppanimme Tieto järjestää 24.-25.8.2017 Kumppanuusforum-tapahtuman Jyväskylän Paviljongissa. Tule mukaan Kumppanuusforumiin kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatuksen ja opetuksen ja tietotekniikan ajankohtaisista teemoista ja parhaista käytännöistä!

Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste: Yleinen Rekisteriseloste: ServiceDeskin-puheluiden nauhoittaminen Rekisteriseloste: Kuntarekry

Satakunnan sairaanhoito­piiri

Soteuudistuksen myötä jokaisen sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen toimintaan sekä järjestelmiin tulee merkittäviä muutoksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikön Leena Ollonqvistin mukaan ICT-ratkaisujen ulkoistaminen helpottaa soteen siirtymistä ja tekee erityisvastuualueiden toiminnasta huomattavasti skaalautuvampaa sekä taloudellisempaa. Jo Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) ja Medbitin yhteistyön alkuvaiheessa erityisvastuualueiden (erva-alueet) yhteistoiminta oli hyvin voimakasta – tällöin luotiin muun muassa yhteinen tietohallintostrategia ja tehtiin paljon […]

Asiantuntija­palvelut

Medbit Oy:n asiantuntijapalveluiden avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ICT-uudistusten toteuttaminen on turvallista ja tehokasta. Asiantuntijapalvelumme on suunniteltu toimimaan terveyden- ja sosiaalihuollon ICT- kehittämistyön tukena aina hankkeiden määrittelyvaiheesta toteutukseen ja testaukseen asti. Keskeisimmät asiantuntijapalvelumme osaamisalueet ovat arkkitehtuuri, suunnittelu, testaus, ohjelmistokehitys ja järjestelmien käyttöönotto. Asiantuntijoidemme kokemuksen avulla asiakkaamme pystyvät varautumaan pitkän aikavälin muutoksiin, yksinkertaistamaan ja tehostamaan prosessejaan sekä […]

Tietojärjestelmä­palvelut

Medbit Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita asiakasomistajilleen, länsirannikon alueen sairaanhoitopiireille ja kunnille. Tietojärjestelmäpalveluiden palveluvalikoima koostuu mm. sovellusten käyttötuesta, sovellusalustapalveluista, integraatiopalveluista sekä versionvaihtopalveluista. Tietojärjestelmäosaamista – ihmiseltä ihmiselle Palvelumme perustuvat terveydenhuollon ja tietojärjestelmien kokonaisuuksien hallinnan ja yhteensovittamisen syvälliseen asiantuntemukseen. Noin 50 tietojärjestelmäasiantuntijaamme ovat kokeneita terveydenhuollon ja tietotekniikan ammattilaisia, jotka konfiguroivat, ylläpitävät ja tukevat satoja asiakkaidemme käyttämiä […]

Tietotekniikka­palvelut

Medbit Oy korostaa kaikessa tekemisessään asiakasnäkökulmaa ja palvelutarjonnan laadukkuutta – tinkimätön tavoitteemme on tehdä loppukäyttäjä mahdollisimman tyytyväiseksi. Medbit Oy:n tietotekniikkapalvelut koostuvat käyttäjille tarjottavista perustietotekniikan palveluista, kuten laitepalveluista, pilvipalveluista, tietoliikennepalveluista sekä tukipalveluista. Palveluperheemme käsittää Service deskin, etä- ja lähituen, päätelaitepalvelut, konesalipalvelut (fyysiset laitteet, virtuaaliratkaisut, tallennus ja varmistus, vikasietoiset konesalit) ja tietoliikennepalvelut. Palvelukokonaisuutemme on suunniteltu terveitä ja […]

Eksote päätyi hankkimaan Safir ensihoidon ja päivystyksen tuotannon­ohjaus­järjestelmän

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on valinnut Medbit Oy:n toimittaman Safir-ratkaisun ensihoidon ja päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmäkseen. Safir-tietojärjestelmäkokonaisuus yhdistää kansainvälisestikin ainutlaatuisesti potilaan tarvitseman kiireellisen hoidon perinteisesti erillään olevat osuudet ja muodostaa yhtenäisen hoitokertomushistorian palvelutapahtumasta. Hätäkeskustietojen, ensihoidon ja päivystyksen tietojen yhdistäminen tarjoaa seuraavalle vaiheelle ennakointimahdollisuuksia saapuvan potilaan hoitoon varautumisessa. Safir Spider -kirjausalusta integroituu terveydenhuoltoyksikön kaikkiin tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmiin hakien […]