Tarjous­pyynnöt

Pyydämme aika ajoin tarjouspyyntöjä tuotteista ja laitteista yhteistyökumppaneidemme sekä omaa käyttöä varten. Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan virallisesti osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Julkaisemme tarjouspyynnöt myös tällä sivulla. Avoimet tarjouspyynnöt:   TP-6-17: etämittauspalvelu Medbit Oy hankkii asiakkaidensa käyttöön terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tarkoitetun palvelun, joka mahdollistaa potilaan itse tekemät mittaukset palvelun tukemilla mittalaitteilla. Ammattilainen suunnittelee mittausohjelmat palvelussa ja pystyy seuraamaan etänä […]

Kumppanuus­forum 2017

Yhteistyökumppanimme Tieto järjestää 24.-25.8.2017 Kumppanuusforum-tapahtuman Jyväskylän Paviljongissa. Tule mukaan Kumppanuusforumiin kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatuksen ja opetuksen ja tietotekniikan ajankohtaisista teemoista ja parhaista käytännöistä!

Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste: Yleinen Rekisteriseloste: ServiceDeskin-puheluiden nauhoittaminen Rekisteriseloste: Kuntarekry

Satakunnan sairaanhoito­piiri

Soteuudistuksen myötä jokaisen sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen toimintaan sekä järjestelmiin tulee merkittäviä muutoksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin tietohallintopäällikön Leena Ollonqvistin mukaan ICT-ratkaisujen ulkoistaminen helpottaa soteen siirtymistä ja tekee erityisvastuualueiden toiminnasta huomattavasti skaalautuvampaa sekä taloudellisempaa. Jo Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) ja Medbitin yhteistyön alkuvaiheessa erityisvastuualueiden (erva-alueet) yhteistoiminta oli hyvin voimakasta – tällöin luotiin muun muassa yhteinen tietohallintostrategia ja tehtiin paljon […]

Asiantuntija­palvelut

Medbit Oy:n asiantuntijapalveluiden avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ICT-uudistusten toteuttaminen on turvallista ja tehokasta. Asiantuntijapalvelumme on suunniteltu toimimaan terveyden- ja sosiaalihuollon ICT- kehittämistyön tukena aina hankkeiden määrittelyvaiheesta toteutukseen ja testaukseen asti. Keskeisimmät asiantuntijapalvelumme osaamisalueet ovat arkkitehtuuri, suunnittelu, testaus, ohjelmistokehitys ja järjestelmien käyttöönotto. Asiantuntijoidemme kokemuksen avulla asiakkaamme pystyvät varautumaan pitkän aikavälin muutoksiin, yksinkertaistamaan ja tehostamaan prosessejaan sekä […]

Tietojärjestelmä­palvelut

Medbit Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita asiakasomistajilleen, länsirannikon alueen sairaanhoitopiireille ja kunnille. Tietojärjestelmäpalveluiden palveluvalikoima koostuu mm. sovellusten käyttötuesta, sovellusalustapalveluista, integraatiopalveluista sekä versionvaihtopalveluista. Tietojärjestelmäosaamista – ihmiseltä ihmiselle Palvelumme perustuvat terveydenhuollon ja tietojärjestelmien kokonaisuuksien hallinnan ja yhteensovittamisen syvälliseen asiantuntemukseen. Noin 50 tietojärjestelmäasiantuntijaamme ovat kokeneita terveydenhuollon ja tietotekniikan ammattilaisia, jotka konfiguroivat, ylläpitävät ja tukevat satoja asiakkaidemme käyttämiä […]

Tietotekniikka­palvelut

Medbit Oy korostaa kaikessa tekemisessään asiakasnäkökulmaa ja palvelutarjonnan laadukkuutta – tinkimätön tavoitteemme on tehdä loppukäyttäjä mahdollisimman tyytyväiseksi. Medbit Oy:n tietotekniikkapalvelut koostuvat käyttäjille tarjottavista perustietotekniikan palveluista, kuten laitepalveluista, pilvipalveluista, tietoliikennepalveluista sekä tukipalveluista. Palveluperheemme käsittää Service deskin, etä- ja lähituen, päätelaitepalvelut, konesalipalvelut (fyysiset laitteet, virtuaaliratkaisut, tallennus ja varmistus, vikasietoiset konesalit) ja tietoliikennepalvelut. Palvelukokonaisuutemme on suunniteltu terveitä ja […]

Eksote päätyi hankkimaan Safir ensihoidon ja päivystyksen tuotannon­ohjaus­järjestelmän

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on valinnut Medbit Oy:n toimittaman Safir-ratkaisun ensihoidon ja päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmäkseen. Safir-tietojärjestelmäkokonaisuus yhdistää kansainvälisestikin ainutlaatuisesti potilaan tarvitseman kiireellisen hoidon perinteisesti erillään olevat osuudet ja muodostaa yhtenäisen hoitokertomushistorian palvelutapahtumasta. Hätäkeskustietojen, ensihoidon ja päivystyksen tietojen yhdistäminen tarjoaa seuraavalle vaiheelle ennakointimahdollisuuksia saapuvan potilaan hoitoon varautumisessa. Safir Spider -kirjausalusta integroituu terveydenhuoltoyksikön kaikkiin tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmiin hakien […]

Potilastiedon arkistoon siirtyy nyt suun terveydenhuollon tiedot

Julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon organisaatiot ovat aloittaneet potilastietojensa arkistoinnin valtakunnalliseen Potilastiedon… tämän vuoden loppuun mennessä. Suurista kaupungeista Helsinki alkaa tallentaa suun terveydenhuollon tietoja arkistoon marraskuussa. Lue koko uutinen täältä